VELKOMMEN TIL EU-NETT SOGN OG FJORDANE!

Har du ein idé til et forsknings- eller innovasjonsprosjekt som kan bli finansiert av Horisont 2020, eller ønsker du å delta i et EU-prosjekt? Da kan vi hjelpe deg å komme igang. EU- ettverk Sogn og Fjordane skal hjelpe lokale aktørar å kome med i Horisont 2020- verdas største forskingsprogram. Ved å delta i EU-nettverk kan du diskutere, finne allianser, bedre kompetanse og lære av andre. 


 

NYHEiTER