VELKOMMEN TIL EU-NETT SOGN OG FJORDANE!

Har du ein idé til eit forskings- eller innovasjonsprosjekt? Eller ønskjer du å delta i eit EU-prosjekt?

Då kan du få økonomisk stønad frå EU-programmet Horisont 2020. Vi her hjå EU-nettverk Sogn og Fjordane kan hjelpe deg i gang. Som medlem i vårt nettverk kan du diskutere, finne alliansar og styrke kompetansen din ved å lære av andre. 

Horisont 2020 er verdas største forskingsprogram. Les meir her.

original_716620849.jpg

Kva er Horisont 2020?

shutterstock_749425852%2B%281%29.jpg

Korleis går eg fram?

IMG_0517.jpg

Kontakt oss


Nettverket er ope for aktørar frå Sogn og Fjordane:

  • offentlege etatar

  • næringsliv

  • FoU-miljø

EU-nett Sogn og Fjordane:

• inviterer sine medlemar til møte, kurs, arbeidsverkstader og konferansar for å auke eigen kompetanse. Alle er velkomne.

• vil nytte lokale ressurspersonar, men også hente inn kompetanse utanfrå

• bruker digitale verktøy for å auke utvekslinga av idear og informasjon til og mellom medlemmane

• arrangerer studieturar til Brussel og andre Horisont 2020-arrangement i Norge og Europa

• deler med meldemmane informasjon om relevante program og prosjekt

Lenker til andre

Forskningsrådet sine sider om Horisont 2020

EU-kommisjonen sine sider om Horisont 2020

EU sin deltakerportal for Horisont 2020

Andre norske EU-nettverk

 

NYHEiTER