Norsk-fransk utvekslingsprogram med frist 15.desember

Norsk-fransk utvekslingsprogram med frist 15.desember

Nå kan du søke om å delta i Åsgård-programmet, et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd. Søknadfristen er 15. desember. Målgruppen er forskere og fagfolk i grensesnittstrukturer mellom akademiske og industrielle aktører .

Et besøk til Norge er også mulig for forskere fra franske institusjoner: se på den fransk siden

Nettverksmøte om konkurransekraft gjennom innovasjon og digitalisering

 Nettverksmøte om konkurransekraft gjennom innovasjon og digitalisering

Alle veit at ein må henge med og omstille seg i ein digital verden. Men kva betyr det eigentleg?

VRI4 Sogn og Fjordane inviterer bedrifter, verkemiddelapparat og andre interesserte til nettverksmøte om innovasjon og digitalisering i Førde.

Møtet er retta inn mot bedrifter innan både fornybar energi, landbruk, reiseliv og sjømatnæringane, og dei som er teknologileverandørar til desse bransjane.  Sjå program og meir informasjon. Det er gratis å delta på arrangementet. Påmelding innan 6. desember til trond.haavik@segel.no.

Have your say! Public Consultation on the Evaluation of the 7th Environment Action Programme (7th EAP)

Have your say! Public Consultation on the Evaluation of the 7th Environment Action Programme (7th EAP)

The European Commission has launched a public consultation on the Evaluation of the 7th Environment Action Programme to 2020, “Living well, within the limits of our planet”, running from 3 May 2018 until 26 July 2018. Any interested party, including private citizens, companies, organisations, public authorities, etc. are welcome to contribute to this consultation.

Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor "Societal challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies" i Horisont 2020

Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor "Societal challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies" i Horisont 2020

Midlene skal støtte norske partnere i prosjekter som er finansiert av EU under "Societal Challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies", og som faller innenfor de tematiske ansvarsområdene til programmene DEMOS, SAMKUL, FINNUT og VAM.