Prosjektverkstad: miljø, energi, transport

EU-nettverk for Sogn og Fjordane arrangerte Horisont 2020 prosjektverkstad torsdag 26. oktober på Knaken i Kaupanger. På verkstaden var 24 representantar frå næringsliv, offentleg sektor og FoU sektor. De delte "god practice" i EU prosjektutvikling og implementering. Folk kunne diskutere sine prosjektidear med rådgjevarar frå Forskningsrådet og andre erfarne ekspertar i EU prosjekter.  Presentasjonane og deltakarlista finnes her:

  1. Presentasjon om EU-nett
  2. Maan Singh Sidhu, Forskningsrådet
  3. Verena Hachmann, Forskningsrådet
  4. Jannicke Anne Gjæver, Forskningsrådet
  5. Karianne Kojen Andersen, Innovasjon Norge
  6. Carlo All, Vestlandsforsking
  7. Trond Haavik, Segel
  8. Valeria Jana Schwanitz, HVL
  9. Otto Andersen, Vestlandsforsking
  10. Deltakerlista

Prosjektverkstadsvideo finnes også på 

 https://www.youtube.com/watch?v=OM9sJm5wDeQ