Studietur til Tallinn, Estland

Offentlig sektor i Norge står framfor utfordringer og muligheter på digitaliseringsområdet som vi ikke helt kjenner. Vi ønsker samordning på tvers, men vi ser vi har mye å lære av andre land som har en bedre integrert offentlig sektor. Estland er et inspirerende land som har bygget opp og forvalter og videreutvikler sin infrastruktur for offentlige tjenester på fremragende måten. EU-nett Sogn og Fjordane og IT-Forum organiserte en inspirerende studietur med program som kombinerte e-helse konferansen og møter med private og offentlige organisasjoner til å etablere internasjonalt samarbeid og utvikle prosjekt.