Digital Excellence Forum @ ICT Proposers' Day 2019, Helsinki
Sep
18
to Sep 20

Digital Excellence Forum @ ICT Proposers' Day 2019, Helsinki

Dette arrangementet gir en utmerket mulighet til å presentere og diskutere de viktigste politiske drivere for digital transformasjon av europeisk industri og samfunn, og hvordan EUs forsknings- og innovasjonsagenda best kan bidra til disse målene. Arrangementet vil også presentere Horizon 2020-arbeidsprogrammet, og fungere som en unik nettverksplattform for IKT-entusiaster og fagfolk.

Program og påmelding her.

View Event →
De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene i Brussel, 24-26. september 2019
Sep
24
to Sep 26

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene i Brussel, 24-26. september 2019

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene (European Research and Innovation Days) er et årlig arrangement som samler en rekke aktører på tvers av sektorer som entreprenørskap, industri, finans og akademia til å bidra med å utforme retningen til sentral forskning og innovasjon i Europa.

Les mer på Vest-Norges Brusselkontor sin nettside her.

View Event →
EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES (EWRC), 7.-10. OKTOBER, BRUSSEL
Oct
7
to Oct 10

EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES (EWRC), 7.-10. OKTOBER, BRUSSEL

European Week of Regions and Cities (EWRC), 7.-10. oktober, Brussel

Den 17. utgåva av den europeiske regionalveka, European Week of Regions and Cities (EWRC), er no lansert. Hovudtemaet for årets utgåve vil vere regionane si rolle i Europa, og vil få tittelen «Regions and Cities, Pillars of EU’s Future».

Dei tre hovudtemaa for årets Regionalveke vil vere:
-Framtida til EU og rolla til byar og regionar
-Eit Europa nærare innbyggjarane
-Eit grønare Europa

For å kome med på det offisielle programmet må regionale aktørar gå saman i eit partnarskap og halde eit arrangement som kan knytast til eitt av desse temaa.

Mer informasjon her.

View Event →

Eureka stakeholder conference - creating ecosystems for innovation
Sep
5
9:00 AM09:00

Eureka stakeholder conference - creating ecosystems for innovation

Er du en innovativ SMB eller en innovativ organisasjon som ser utover nederlandske grenser? Har du noen gang deltatt i Eurostars-prosjekter eller EUREKA Cluster-prosjekter? Vil du snakke om veien videre og møte fremtidige samarbeidspartnere? Bli med på Eureka-interessentkonferansen 'Creating ecosystems for innovation' i DeLaMar Theatre i Amsterdam!

Mer informasjon, program og påmelding her.

View Event →
Prosjektverksted for bedrifter eller offentlige aktører og samarbeidende forskere som har en ide som kan bli et forskningsbasert innovasjonsprosjekt
Jun
19
10:00 AM10:00

Prosjektverksted for bedrifter eller offentlige aktører og samarbeidende forskere som har en ide som kan bli et forskningsbasert innovasjonsprosjekt

Forskningsrådet og Regionalt forskingsfond Vestlandet inviterer til prosjektverksted passer for bedrifter eller offentlige aktører og samarbeidende forskere som har en ide som kan bli et forskningsbasert innovasjonsprosjekt, og har planer om å søke støtte til dette.

Mer informasjon og påmelding her.

View Event →
The 10th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage
Jun
17
to Jun 19

The 10th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage

The bi-annual Trondheim CCS Conference series is one of the leading scientific CCS technology conferences, with the objective to bring forward, present and discuss current work undertaken within R&D institutions, universities and in industry.

Since the start in 2003, the Conference grown from a meeting for a select few, to be an important meeting place for 350-400 CCS experts from all over the world.

The Conference typically has 150 oral presentations, six parallel sessions, more than 100 poster presentations, and participants from 25-30 countries.

The Conference is hosted jointly by SINTEF and NTNU, and is organized by the Norwegian CCS Research Centre (NCCS).

More information about the Conference will be made available during the summer. You can follow us on our webpage www.tccs.no and via our Twitter account.

View Event →
Jun
12
10:00 AM10:00

Grønn Vekst: Innovasjon og forskning for bærekraftig bioøkonomi og lavutslipp, Sogndal, 12.juni

Bærekraftig bioøkonomi og lavutslippsløsninger er viktig for grønn omstilling. Bedre utnyttelse av fornybare biologiske ressurser er viktig for ny vekst i form av arbeidsplasser, teknologi og produkter, og til et grønt skifte i norsk økonomi.

Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for bærekraftige og innovative løsninger for bioøkonomi og lavutslippsløsninger for Norge og verden, og for å være attraktiv i et marked preget av økt global konkurranse. Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen av de smarteste løsningene!

Mer informasjon og påmelding her.

View Event →
ENERGIFORSKNINGSKONFERANSEN I OSLO, 21.MAI 2019
May
21
8:00 AM08:00

ENERGIFORSKNINGSKONFERANSEN I OSLO, 21.MAI 2019

Forskningsrådet inviterer til konferansen! Det skal presenteres ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Temaer og høydepunkter:

 • Tildeling av nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

 • Fleksibilitets-markedet: Trenger Europa oss i fremtiden? Vi presenterer ferske forskningsresultater

 • Verden trenger ny teknologi for å kutte de vanskeligste utslippene. Hvordan kan Norge bidra?

 • Møt pionerer i kommersialisering av energiforskning: CCS, biogass og batterier

 • Konkurranse om beste energi-PhD presentasjon

Mer informasjon, program og påmelding finner du her.

View Event →
Nettverksmøte om innovasjon og digitalisering i Førde
Dec
11
12:00 AM00:00

Nettverksmøte om innovasjon og digitalisering i Førde

VRI4 Sogn og Fjordane inviterer bedrifter, verkemiddelapparat og andre interesserte til nettverksmøte om innovasjon og digitalisering i Førde.

Møtet er retta inn mot bedrifter innan både fornybar energi, landbruk, reiseliv og sjømatnæringane, og dei som er teknologileverandørar til desse bransjane.  Sjå program og meir informasjon. Det er gratis å delta på arrangementet. Påmelding innan 6. desember til trond.haavik@segel.no.

View Event →
Teknoløftet Sogn og Fjordane inviterer bedrifter til samling 7.november
Nov
7
10:00 AM10:00

Teknoløftet Sogn og Fjordane inviterer bedrifter til samling 7.november

Teknoløftet inviterer interesserte frå næringslivet for å drøfte behova i næringslivet for etter- og vidareutdanningstilbod, studentoppgåver, kva relevante case stipendiatane i prosjektet kan bruke i sine forskingsprosjekt, og kva andre mogleg former for samarbeid næringslivet ynskjer mot prosjektet. EU- nett SFJ er og tilstades for å gi tips og råd om internasjonalisering og moglegheiter innen for EU-finansiering.

View Event →
Europadagen 2018
Mar
21
10:00 AM10:00

Europadagen 2018

 • Scandic Sunnfjord Hotel og Spa, Førde (map)
 • Google Calendar ICS

NHO Vestlandet ønskjer med denne dagen å gje informasjon og inspirasjon til bedrifter og aktørar på Vestlandet. Her kan du få gode innspel på korleis di bedrift kan nå fram til det store internasjonale marknaden og korleis du kan gripe moglegheitene i EU!

View Event →
Helse i Horisont 2020: Informasjonsdag og match-making
Jan
16
9:00 AM09:00

Helse i Horisont 2020: Informasjonsdag og match-making

Jobber du med helseforskning og ønsker å samarbeide med næringslivet? Da bør du melde deg på vårt matchmakingsarrangement. Horisont 2020 handler både om å løse viktige samfunnsutfordringer samt å bringe nye idéer ut til markedet. Samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv er viktig for å få til dette.

View Event →
Oslo: Informasjonsmøte og workshop for SMBer med internasjonale ambisjoner - muligheter i Horisont 2020
Dec
7
9:00 AM09:00

Oslo: Informasjonsmøte og workshop for SMBer med internasjonale ambisjoner - muligheter i Horisont 2020

 • Innovasjon Norge, Akersgata 13, Oslo (map)
 • Google Calendar ICS

Er du en SMB-bedrift med et innovasjonsprosjekt som er nær markedsintroduksjon? Ønsker du å bli en del av et europeisk akselerator-program? 

Innovasjon Norge og Enterprise Europe Network inviterer til workshop for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner.

Workshopen er praktisk rettet. Vi gir råd og tips til hvordan skrive en god søknad til EU-finansieringsordningen "SMB-instrumentet" under Horisont 2020.

View Event →
Info Days Horizon 2020 'Health, Demographic Change and Wellbeing'
Dec
7
to Dec 8

Info Days Horizon 2020 'Health, Demographic Change and Wellbeing'

The draft Horizon 2020 Work Programme for 2018-2020 with new calls for project proposals in the field of Health, Wellbeing & Demographic Change has just been published. To explain these new funding opportunities, two info days will be held, a general one and one focusing specifically on innovation procurement. They will also be live web-streamed.

Read more...

View Event →
COCIR Digital Health Summit
Dec
6
8:00 AM08:00

COCIR Digital Health Summit

This event, organised by the European Coordination Committee of Radiological, Electronical and Healthcare IT Industry (COCIR), aims to support developing measures in the digital health and care domains that will advance the Digital Single Market. The outcomes of the panel discussions may define some measures that could be included in a multi-stakeholder Digital Health Roadmap

View Event →
ICT Proposers' Day 2017
Nov
8
to Nov 10

ICT Proposers' Day 2017

ICT Proposers' Day 2017 will take place on 9 and 10 November in Budapest, Hungary. This networking event centres on European ICT Research & Innovation with a special focus on the Horizon 2020 Work Programme for 2018-20. An Opening Ceremony and Social Event will be organised by the Hungarian Ministry of National Development and will take place on 8 November.

View Event →
Horizon 2020 Circular Economy Brokerage Event
Nov
7
10:00 AM10:00

Horizon 2020 Circular Economy Brokerage Event

Do you have a project in mind within the circular economy and need partners or funding? Looking to join an existing consortia? Find project partners for future H2020 projects – come to our matchmaking event in Brussels! The event is held just before the info days on the upcoming environment calls in Horizon 2020 organized by the European Commission. (8th-9th of November)  
 

View Event →