Nettverksmøte om innovasjon og digitalisering i Førde
Dec
11
12:00 AM00:00

Nettverksmøte om innovasjon og digitalisering i Førde

VRI4 Sogn og Fjordane inviterer bedrifter, verkemiddelapparat og andre interesserte til nettverksmøte om innovasjon og digitalisering i Førde.

Møtet er retta inn mot bedrifter innan både fornybar energi, landbruk, reiseliv og sjømatnæringane, og dei som er teknologileverandørar til desse bransjane.  Sjå program og meir informasjon. Det er gratis å delta på arrangementet. Påmelding innan 6. desember til trond.haavik@segel.no.

View Event →
Teknoløftet Sogn og Fjordane  inviterer bedrifter til samling 7.november
Nov
7
10:00 AM10:00

Teknoløftet Sogn og Fjordane inviterer bedrifter til samling 7.november

Teknoløftet inviterer interesserte frå næringslivet for å drøfte behova i næringslivet for etter- og vidareutdanningstilbod, studentoppgåver, kva relevante case stipendiatane i prosjektet kan bruke i sine forskingsprosjekt, og kva andre mogleg former for samarbeid næringslivet ynskjer mot prosjektet. EU- nett SFJ er og tilstades for å gi tips og råd om internasjonalisering og moglegheiter innen for EU-finansiering.

View Event →
Europadagen 2018
Mar
21
10:00 AM10:00

Europadagen 2018

  • Scandic Sunnfjord Hotel og Spa, Førde (map)
  • Google Calendar ICS

NHO Vestlandet ønskjer med denne dagen å gje informasjon og inspirasjon til bedrifter og aktørar på Vestlandet. Her kan du få gode innspel på korleis di bedrift kan nå fram til det store internasjonale marknaden og korleis du kan gripe moglegheitene i EU!

View Event →
Helse i Horisont 2020: Informasjonsdag og match-making
Jan
16
9:00 AM09:00

Helse i Horisont 2020: Informasjonsdag og match-making

Jobber du med helseforskning og ønsker å samarbeide med næringslivet? Da bør du melde deg på vårt matchmakingsarrangement. Horisont 2020 handler både om å løse viktige samfunnsutfordringer samt å bringe nye idéer ut til markedet. Samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv er viktig for å få til dette.

View Event →
Oslo: Informasjonsmøte og workshop for SMBer med internasjonale ambisjoner - muligheter i Horisont 2020
Dec
7
9:00 AM09:00

Oslo: Informasjonsmøte og workshop for SMBer med internasjonale ambisjoner - muligheter i Horisont 2020

  • Innovasjon Norge, Akersgata 13, Oslo (map)
  • Google Calendar ICS

Er du en SMB-bedrift med et innovasjonsprosjekt som er nær markedsintroduksjon? Ønsker du å bli en del av et europeisk akselerator-program? 

Innovasjon Norge og Enterprise Europe Network inviterer til workshop for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner.

Workshopen er praktisk rettet. Vi gir råd og tips til hvordan skrive en god søknad til EU-finansieringsordningen "SMB-instrumentet" under Horisont 2020.

View Event →
Info Days Horizon 2020 'Health, Demographic Change and Wellbeing'
Dec
7
to Dec 8

Info Days Horizon 2020 'Health, Demographic Change and Wellbeing'

The draft Horizon 2020 Work Programme for 2018-2020 with new calls for project proposals in the field of Health, Wellbeing & Demographic Change has just been published. To explain these new funding opportunities, two info days will be held, a general one and one focusing specifically on innovation procurement. They will also be live web-streamed.

Read more...

View Event →
COCIR Digital Health Summit
Dec
6
8:00 AM08:00

COCIR Digital Health Summit

This event, organised by the European Coordination Committee of Radiological, Electronical and Healthcare IT Industry (COCIR), aims to support developing measures in the digital health and care domains that will advance the Digital Single Market. The outcomes of the panel discussions may define some measures that could be included in a multi-stakeholder Digital Health Roadmap

View Event →
ICT Proposers' Day 2017
Nov
8
to Nov 10

ICT Proposers' Day 2017

ICT Proposers' Day 2017 will take place on 9 and 10 November in Budapest, Hungary. This networking event centres on European ICT Research & Innovation with a special focus on the Horizon 2020 Work Programme for 2018-20. An Opening Ceremony and Social Event will be organised by the Hungarian Ministry of National Development and will take place on 8 November.

View Event →
Horizon 2020 Circular Economy Brokerage Event
Nov
7
10:00 AM10:00

Horizon 2020 Circular Economy Brokerage Event

Do you have a project in mind within the circular economy and need partners or funding? Looking to join an existing consortia? Find project partners for future H2020 projects – come to our matchmaking event in Brussels! The event is held just before the info days on the upcoming environment calls in Horizon 2020 organized by the European Commission. (8th-9th of November)  
 

View Event →
EU-nett SFJ prosjektverksted i energi, miljø og transport
Oct
26
9:00 AM09:00

EU-nett SFJ prosjektverksted i energi, miljø og transport

  • Knaken kafé og kulturformidling (map)
  • Google Calendar ICS

Nettverket for Sogn og Fjordane som inviterer til samlinga, og du er velkommen til å bli ein del av nettverket. Deltakarar frå offentleg sektor, næringsliv og FoU-miljø er invitert. Hovudtemaet på prosjektverkstaden er energi, klima og transport i H2020 med relevans til Sogn og Fjordane region.

View Event →
Horisont 2020: Samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering
Oct
18
8:30 AM08:30

Horisont 2020: Samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering


Forskningsrådet inviterer til et arrangement på Lysaker den 18. oktober 2017 der det vil bli gitt informasjon om de neste arbeidsprogrammene for 2018-20. 

Arrangementet vil ta utgangspunkt i de viktigste samfunnsutfordringene og hvordan disse kan løses gjennom Horisont 2020 ved digitalisering og anvendelse av IKT. Utvalgte områder er transport, sikkerhet, energi, helse og samfunnsfag. 

Påmelding innen 1. oktober 2017. 

https://www.b2match.eu/H2020ictsocietalchallenges

View Event →
High-level conference on e-health: health in the digital society and the digital society for health
Oct
16
to Oct 18

High-level conference on e-health: health in the digital society and the digital society for health

'Health in the digital society and the digital society for health' is organised by the Estonian Ministry of Social Affairs as part of the Estonian Presidency of the Council of the European Union, in collaboration with ECHAlliance and HIMSS Europe.

The high-level conference will address how digital technologies and the wider use of health data are changing our lives and also methods of healthcare. Through a combination of educational sessions, interactive workshops, and valuable networking opportunities, the conference will not only showcase already existing digital health solutions, but also use-cases and technologies to demonstrate that citizen-centric health services and systems are genuinely valuable.

European healthcare IT leaders and professionals will gather in Tallinn from 16-18 October 2017. The conference will focus on three main topics:

  • building citizen-driven demand in e-health
  • e-health supporting value-driven and sustainable health and social services
  • e-health as a driver of innovation and economic development

 

View Event →