Back to All Events

Horisont 2020: Samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering


Forskningsrådet inviterer til et arrangement på Lysaker den 18. oktober 2017 der det vil bli gitt informasjon om de neste arbeidsprogrammene for 2018-20. 

Arrangementet vil ta utgangspunkt i de viktigste samfunnsutfordringene og hvordan disse kan løses gjennom Horisont 2020 ved digitalisering og anvendelse av IKT. Utvalgte områder er transport, sikkerhet, energi, helse og samfunnsfag. 

Påmelding innen 1. oktober 2017. 

https://www.b2match.eu/H2020ictsocietalchallenges