Back to All Events

INFORMASJONSMØTE EUROPEISK KULTURARVÅR 2018 - PROSJEKTMIDLER

  • Moser auditorium hos Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo (map)

Velkommen til informasjonsmøte om prosjektmidler i forbindelse med EUs kulturarvår 2018! Nå har du sjansen til å realisere ditt drømmeprosjekt på kulturarv.

EU har vedtatt et europeisk kulturarvår i 2018. I den anledning blir det et spesielt fokus på kulturarv i EUs program for forskning og innovasjon (Horisont 2020), EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Erasmus+) og EUs kulturprogram (Kreativt Europa). I disse programmene kan norske aktører selv søke om midler eller delta som partner i prosjekter. De første utlysningene kommer allerede tidlig i høst. Det blir i tillegg markeringer av Kulturarvåret på nasjonalt nivå, og i Norge koordineres dette av Riksarkivet.

Når: Torsdag 28. september kl. 10.00-13.00

Hvor: Moser auditorium hos Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo

PROGRAM

10.00 – 10.10 Åpningsinnlegg ved EUs delegasjon til Norge

10.10 - 10.20 Hva skjer i Kulturarvåret 2018 i Norge, ved Riksarkivet

10.20 – 10.50 Hva er mulighetene i Horisont 2020? Ved Forskningsrådet

10.50 - 11.05 Kaffepause

11.05 – 11.30 EUs kulturprogram Kreativt Europa: utlysning av samarbeidsprosjekter knyttet til kulturarv, ved Kulturrådet.

11.30 – 12.10 Muligheter innen Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, ved Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

12.10 – 12.30 Avsluttende innlegg og tid til spørsmål fra salen

12.30 - 13.00 Lunsj

13.00 - 15.00 Mulighet for individuelle møter (ta kontakt for å lage avtale)

Møtet arrangeres av Forskningsrådet (Horisont 2020); Kulturrådet (Kreativt Europa); EUs delegasjon til Norge; Senter for Internasjonalisering av Utdanning (Erasmus+) og Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Erasmus+: Aktiv Ungdom).

Meld deg på her innen fredag 22. september!

Møtet vil også bli strømmet – følg med her.

Earlier Event: September 26
Nordic Edge 2017
Later Event: September 28
Kraft i Vest 28.-29. september 2017