Back to All Events

Innovasjon Norge arrangerer internasjonal dag på Skei 27. november

Det ligg store mulegheiter for bedriftene i Sogn og Fjordane i å tenke meir internasjonalt. For å lykkast med eksport og internasjonalisering må ein ha rett kompetanse, nok ressursar og god forankring i leiinga. Innovasjon Norge inviterer difor til ein dag på Skei med fokus på marknadsmulegheiter som ligg internasjonalt og korleis du kan få hjelp på vegen. 

Gå inn på linken for registrering og program.