Back to All Events

#klimaomstilling2018


  • Quality hotell Sogndal Sogndal Norge (map)

Konferansen #klimaomstilling2018 blir arrangert 24. - 26. april 2018.

HOVUDTEMA på årets konferanse er den nye klimapolitikken, med koplingar mellom klimatilpassing og utsleppsreduksjon

FØREMÅLET med arrangementet er å tematisere korleis forsking, forvalting, organisasjonar og næringsliv i samarbeid kan bidra til å klimaomstille samfunnet

MÅLGRUPPENE er tilsette i offentlege verksemder, politikarar, forskarar, konsulentar og studentar

Konferansen er eit samarbeid mellom
•Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
•Sogn og Fjordane fylkeskommune
•Høgskulen på Vestlandet
•Vestlandsforsking
•Statens vegvesen region vest
•NVE region vest

Konferansehotellet Quality Sogndal hotell ligg midt i Sogndal sentrum, i gangavstand frå både busstasjon og ekspressbåt.

Vi oppmodar konferansedeltakarar om i størst mulig grad å reise kollektivt til og frå arrangementet. 

PRISAR OG PÅMELDING

 

Earlier Event: March 21
Europadagen 2018