Back to All Events

Nasjonalt infoseminar om SC2 og LEIT Biotech

  • Forskningsrådet Drammensveien 288 Lysaker Norge (map)

Forskningsrådet presenterer nye utlysninger for 2018-2019 innenfor bærekraftig og klimasmart landbruk, mat fra hav og land, blå vekst, skog, bioteknologi og bioøkonomi

Arbeidsprogrammet for SC2 2018-2019 nærmer seg nå ferdigstilling og dekker mer enn 70 topics innen landbruk/mat/hav/bioøkonomi området og LEIT-Biotech. Temaene tar opp utfordringer som er viktige for oss i Europa og berører flere fagområder og sektorer som sammen skal utforske mulige løsninger basert på forskning og innovasjon. Budsjettet for utlysningene er høyere enn før og det vil finansieres flere prosjekter innenfor en rekke topics.

29. august arrangerer Forskningsrådet informasjonsseminar, hvor norske miljøer kan få informasjon om temaer som blir utlyst. Det vil også være anledning til å diskutere topics-tekster med de nasjonale kontaktpersonene (NCP).

Innledningsvis gis det en kort oversikt over temaene, så vil resten av tiden brukes til dialog, erfaringsutveksling og spørsmål. Det planlegges også en Partnerbørs.


Om Partnerbørs:
Partnerbørs er bilaterale møter med andre aktører som søker etter partnere til sine prosjektsøknader.

Du kan melde deg på Partnerbørs i påmeldingsskjemaet. Dersom du melder deg på, vil du få tilsendt liste over de andre aktørene som ønsker å delta på Partnerbørs. Ut i fra listen, kan du velge en eller flere aktører som du ønsker et møte med. 
Møtene er satt opp til å vare i 15 minutter før det rulleres.