Back to All Events

Oslo: Informasjonsmøte og workshop for SMBer med internasjonale ambisjoner - muligheter i Horisont 2020

  • Innovasjon Norge, Akersgata 13, Oslo (map)

EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020, gir norske SMBer tilgang til en rekke finansieringsordninger for innovasjonsprosjekter rettet mot et internasjonalt marked. SMB-instrumentet er en av disse. Fra 2018 forbedres SMB-instrumentet og nye ordninger kommer til, slik at det vil være enda flere muligheter for norske bedrifter. Hva som ligger i disse forbedringene og endringene vil du lære mer om på arrangementet.  

Dagen består av en informasjonsdel og en praktisk workshop:

Del 1: Introduksjon til de ulike finansieringsordningene for SMBer innen Horisont 2020. Vi hjelper deg å avdekke hvilken ordning som passer for ditt prosjekt.

Del 2: Her fokuserer vi på SMB-instrumentet fase 1. Vi går grundig gjennom søknadsmalen og gir råd og tips til hvordan du kan skrive en god søknad.

SMB-instrumentet skal muliggjøre at innovative forretningskonsepter raskere når markedet. Ordningen er rettet mot bedrifter som har innovative produkter eller tjenester med høy risiko og stort potensial. Innovasjonen må møte bruker- og kundebehov og håndtere sosiologiske-, tekniske- og forretningsutfordringer på en bærekraftig måte. SMB-instrumentet er ute etter bedrifter med gjennombrudds-løsninger som kan skape nye markeder.

Mer informasjon om SMB-instrumentet finner du her.

Deltakelse er gratis, og det er begrensede antall plasser.

Påmeldingsfrist: 2017-12-01 23:00

 Kontakt: Maria Erdal Askim

Påmelding til kurset