Back to All Events

Teknoløftet Sogn og Fjordane inviterer bedrifter til samling 7.november

Teknoløftet inviterer alle interesserte frå næringslivet for å drøfte behova i næringslivet for etter- og vidareutdanningstilbod, studentoppgåver, kva relevante case stipendiatane i prosjektet kan bruke i sine forskingsprosjekt, og kva andre mogleg former for samarbeid næringslivet ynskjer mot prosjektet

Det vil og være moglegheit for Individuelle møte med EU-nett Sogn og Fjordane om internasjonalisering, moglegheiter og tips i lunsjen eller etter programmet.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out