COMETS

COMETS is a new H2020 project that researchers from HVL in Sogndal participate in. The project aims to fill the knowledge and participatory gaps surrounding the low carbon energy system transition to ensure citizens are at the center of the transformation and empower their creative potential. COMETS will advance the scientific knowledge on the motives, potential, objectives and barriers of socially innovative Collective Action Initiatives (CAIs) and their historical and future role in the energy transition. This will be achieved by quantifying the European-wide aggregate contribution of CAIs (e.g. energy communities, cooperatives, purchasing groups) to the energy transition at national and European levels. By taking into account the Responsible Research and Innovation (RRI) framework, the information gathered and tested throughout the project will help to co-develop and test supportive tools together with CAI members, policy makers and the scientific community. These stakeholders will then be able to exploit the main outputs of COMETS in order to mobilize people and to guarantee acceptance for and participation in the energy transition process.

RESILOC

Vestlandsforsking skal delta i et nytt H2020 prosjekt RESILOC (Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities), sammen med Bergen kommune og 15 andre samarbeidspartnere. I tillegg til Bergen skal forskere studere byer og nød-etater i Bulgaria, Italia, Storbritannia og Hellas. Fraunhofer Institute fra Tyskland er prosjektkoordinator.
RESILOC-prosjektet sitt mål er å studere og utvikle strategier, prosesser, metoder og instrumenter for Europa, som vil bli validerte i fire forskjellige lokalsamfunn, for å øke katastroferesiliensen ved å:
• Forstå risikooppfatningsmekanismer og risikobevissthet i ulike samfunn og for ulike type risikoer.
• Analysere de ulike tilnærmingene som er vedtatt på lokalt nivå, i Europa og andre steder i verden, for å møte nødssituasjoner og bedre fleksibilitet, med særlig vekt på samfunn i ugunstige sosioøkonomiske forhold.
• Sammenligne effektiviteten og potensialet til eksisterende strategier, instrumenter og løsninger og identifisere tilpasning som skal valideres i feltforsøk på grunnlag av de to ovennevnte punkter. 
RESILOC vil bidra til en dypere forståelse av de europeiske fleksibilitetsmekanismer og til å identifisere de beste tilnærmingene for å skape mer motstandsdyktige samfunn.

Enabling

Enabling

Vestlandsforsking i Sogndal er deltager og arbeidspakkeleder i Horisont 2020- prosjektet Enabling. Prosjektet er finansiert av EUs forskings -og innovasjonsprogra og har som mål å støtte spredning av beste praksis og innovasjon (produksjon, for-behandling) av biomasse til bio-basert industri. (BBI). Spesielt har prosjektet som mål å skape passende forhold for utvikling av effektiv biomasse for verdipapirer. Vestlandsforsking er en av de 16 partnere i konsortium ledet av Italian Biomass Association (ITABIA).  Les mer om prosjektets hjemmeside; Enabling.

Lemo

Lemo

Vestlandsforsking i Sogndal deltar og er koordinator for H2020-prosjektet Leveraging Big Data to Manage Transport Operations (LeMO). LeMO er et prosjekt som skal studere og analysere stordata i europeisk transport. Det gjelder særlig med hensyn til fem transportdimensjoner: modus, sektor, teknologi, policy og evaluering. LeMO skal gjennomføre en rekke case-studier for å gi anbefalinger om forutsetningene for effektiv stordataimplementering på transportområdet. Les mer om på prosjektets nettside her; LeMO.

Move

Move

Høgskulen på Vestlandet (Campus Sogndal) deltar i H2020-prosjektet MOVE er eit internasjonalt forskingsprosjekt som handlar om ungdomsmobilitet i Europa og har fått støtte frå EU sitt forskings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Forskarar frå seks europeiske land (Luxembourg, Noreg, Romania, Spania, Tyskland og Ungarn) har i tre år jobba med mobile ungdom i alder 18-29 år, med eit overordna mål om å betre situasjonen for ungdom som ønskje å krysse landegrensene for å finne jobb, læreplass, studere, drive frivillig arbeid eller starte forretningar. Ei av hovudproblemstillingane for prosjektet er korleis kan ein sikre at ungdomsmobilitet i Europa verkar positivt, både for den mobile og for samfunnsutviklinga.

HEPHAESTUS

HEPHAESTUS

nLink fra Sogndal er endel av H2020 prosjektet Hephaestus som har fått støtte frå EU sitt forskings- og innovasjonsprogram. Prosjektet undersøker nyskapende bruk av roboter og autonome systemer i konstruksjon, et felt hvor forekomsten av slike teknologier er mindre til ikke-eksisterende. nLink skal utvikle posisjoneringssystemet for roboten, både nøyaktig på konstruksjonsfasaden og lokalt for eventuelle verktøy som er festet. Den spesifikke oppgaven er å sikre presise løfte- og låsemekanismer på en mobil plattform.