Enabling

Enabling

Vestlandsforsking i Sogndal er deltager og arbeidspakkeleder i Horisont 2020- prosjektet Enabling. Prosjektet er finansiert av EUs forskings -og innovasjonsprogra og har som mål å støtte spredning av beste praksis og innovasjon (produksjon, for-behandling) av biomasse til bio-basert industri. (BBI). Spesielt har prosjektet som mål å skape passende forhold for utvikling av effektiv biomasse for verdipapirer. Vestlandsforsking er en av de 16 partnere i konsortium ledet av Italian Biomass Association (ITABIA).  Les mer om prosjektets hjemmeside; Enabling.

Lemo

Lemo

Vestlandsforsking i Sogndal deltar og er koordinator for H2020-prosjektet Leveraging Big Data to Manage Transport Operations (LeMO). LeMO er et prosjekt som skal studere og analysere stordata i europeisk transport. Det gjelder særlig med hensyn til fem transportdimensjoner: modus, sektor, teknologi, policy og evaluering. LeMO skal gjennomføre en rekke case-studier for å gi anbefalinger om forutsetningene for effektiv stordataimplementering på transportområdet. Les mer om på prosjektets nettside her; LeMO.

Move

Move

Høgskulen på Vestlandet (Campus Sogndal) deltar i H2020-prosjektet MOVE er eit internasjonalt forskingsprosjekt som handlar om ungdomsmobilitet i Europa og har fått støtte frå EU sitt forskings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Forskarar frå seks europeiske land (Luxembourg, Noreg, Romania, Spania, Tyskland og Ungarn) har i tre år jobba med mobile ungdom i alder 18-29 år, med eit overordna mål om å betre situasjonen for ungdom som ønskje å krysse landegrensene for å finne jobb, læreplass, studere, drive frivillig arbeid eller starte forretningar. Ei av hovudproblemstillingane for prosjektet er korleis kan ein sikre at ungdomsmobilitet i Europa verkar positivt, både for den mobile og for samfunnsutviklinga.

HEPHAESTUS

HEPHAESTUS

nLink fra Sogndal er endel av H2020 prosjektet Hephaestus som har fått støtte frå EU sitt forskings- og innovasjonsprogram. Prosjektet undersøker nyskapende bruk av roboter og autonome systemer i konstruksjon, et felt hvor forekomsten av slike teknologier er mindre til ikke-eksisterende. nLink skal utvikle posisjoneringssystemet for roboten, både nøyaktig på konstruksjonsfasaden og lokalt for eventuelle verktøy som er festet. Den spesifikke oppgaven er å sikre presise løfte- og låsemekanismer på en mobil plattform.