Horisont 2020 prosjekter i Sogn og Fjordane

Mange norske aktører sender prosjektsøknader til Horisont 2020. Noen lykkes og får tilslag, andre får avslag. Ved avslag er det på samme måte som med søknader til Forskningsrådet viktig å ikke gi opp ved første forsøk, men ta kontakt med oss eller Forskningsrådet for råd og støtte til ny søknad. Vi hjelper deg videre.


Prosjekter i Sogn og Fjordane finansiert gjennom Horisont 2020