Korleis går eg fram?

Korleis går eg fram ?

 1. Hitta en finansieringsmöjlighet.

  För att få finansiering för ett projekt kan du leta upp en lämplig ansökningsomgång eller utlysning (1 ) och noggrant följa de särskilda riktlinjerna för hur man ansöker. Ditt projekt konkurrerar då om finansiering med projekt från andra sökande. Finansieringen är ett direkt ekonomiskt bidrag från Europeiska kommissionen till projekt eller organisationer som bidrar till att genomföra ett av EU:s program eller politiska initiativ. Den här guiden vänder sig främst till sex grupper potentiella sökande: små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, ungdomar, forskare, jordbrukare och offentliga organ. Den kan emellertid också vara en värdefull informationskälla för andra sökande.

 2. Hitta en samarbetspartner

  De flesta EU-finansierade projekt är samarbetsprojekt mellan organisationer från olika EU-länder eller associerade länder. Hitta en samarbetspartner för ditt projekt med hjälp av olika partnersöktjänster.

 3. Ansökningsprocessen

  Förbered ditt förslag med hjälp av riktlinjerna, kriterierna och kraven för ansökningsomgången i fråga.

 4. Behörighet och urval

  Ett förslag måste följa de behörighets- och urvalskriterier som anges i handledningen för ansökningsomgången.

 5. Utvärdering

  Alla projektförslag utvärderas och analyseras innan en bidragsansökan beviljas.

 6. Ingå ett avtal och få bidrag

  Om ditt projektförslag godkänns är nästa steg att ingå ett bidragsavtal.

 7. Så driver du ditt projekt

  När du har beviljats ett bidrag finns det olika åtgärder som du måste vidta. Efter det att du har ingått ett bidragsavtal måste du driva projektet med omsorg från början till slut. EU-kommissionen kan dock ge dig vägledning i form av mallar och tidsfrister som du ska följa under projektet.

Utdrag fra EU-kommisjonens guide til EU-finansiering. Les hele guiden her.

Les om EU-kommisjonen sine 5 steg til deltagelse i Horisont 2020.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out